Basic Verbs in Present Tense


We use different verb forms if the verb has an object, or if does not and whether the object is definite or indefinite. This situation is absolutely unknown in English. For example:

Hozok egy széket. I bring a chair. (indefinite)
Hozom a széket. I bring the chair. (definite)

This means that verbs have 2 conjugations, definite and indefinite. The definite vs indefinite contrast is used in all verb tenses, mode and in all person/number combination.
Now, how to find which one to choose? It can be rather complicated, I cover only the most common occurence here -- just leave something for the intermediate level *lol*
1. For intransitive verbs (they can not have an object) use the indefinite form. Examples: megy (go), fut (run), mosolyog (smile).
2. Use indefinite form for indefinite object:
Látok egy fát. (I see a tree.)
Hivok valakit. (I call somebody.) 3. Use definite form for a definite object:
Nézem a filmet. (I watch the movie.)

Present Tense Indefinite


Singular Plural
1st -ok/ -ek /-ök -unk, -ünk
2nd -sz /-asz/-esz
-ol /-el/-öl
-tok/ -tek/-tök
-otok/-etek/-ötök
3rd -- -nak/ -nek/ -anak/ -enek

These suffixes are harmonizing 2 or 3 form suffixes. The choice is determined by the vowel harmony. Here are some examples:
mos(wash) néz (look)főz
Sg 1st. mosok nézek főzök
2nd mosolnézel főzöl
3rd mos néz főz
Pl 1st. mosunk nézünk főzünk
2nd mostoknéztek főztök
3rd mosnak néznek főznek


Present Tense Definite


Singular Plural
1st -om/ -em /-öm -juk/ -jük/ -uk/ ük
2nd -od /-ed/-öd -átok/ -játok/-itek
-otok/-etek/-ötök
3rd -a/ -ja/ -i -ák/ -ják/ -ik

Here are some examples:

mos(wash) néz (look) főz
Sg 1st. mosom nézem főzöm
2nd mosodnézed főzöd
3rd mossa nézi főzi
Pl 1st. mossuk nézzük főzzük
2nd mossátoknézitek főzitek
3rd mossák nézik főzik


More verbs - Indefinite mode


Ige / Verb olvas / read ír / write hoz / bring énekel / singvesz / buy mond / say
Én / I olvasokírokhozokénekelekveszek mondok
Te / You olvasolírsz hozol énekelsz veszel mondasz
Ő / He,she,it olvasír hoz énekel vesz mond
Mi / We olvasunkírunkhozunkénekelünkveszünk mondunk
Ti / You olvastokírtok hoztok énekeltek vesztek mondotok
Ők / They olvasnakírnak hoznak énekelnek vesznek mondanak
These verbs - In Definite mode


Ige / Verb olvas / read ír / write hoz / bring énekel / singvesz / buy mond / say
Én / I olvasomíromhozoménekelemveszem mondom
Te / You olvasodírod hozod énekeled veszed mondod
Ő / He,she,it olvassaírja hozza énekeli veszi mondja
Mi / We olvassukírjukhozzukénekeljükvesszük mondjuk
Ti / You olvassátokírjátok hozzátok énekelitek veszitek mondjátok
Ők / They olvassákírják hozzák énekelik veszik mondják
Basic sentences with verbs with objects (definite):Könyvet olvas.
Zenét hallgatok.
Levelet írok.
Dalt énekelsz.
Ebédet főz. Kati ebédet főz.

Some question with verbs: Mit csinálsz? What are you doing?
In the sentences above we can use the word "mit."
Mit olvasol? Regényt olvasok.
Mit eszel? Kenyeret eszek.
Mit irsz? Házi feladatot irok. (I am writing my homework. )

Vowel Prefixes


Vowel prefixes change the meaning of the word completely, just like off, up, out, etc. in English. Let's study the most common prefixes in Hungarian:

be (in) ki (out) fel (up)
le (down) össze ( -><- )szét ( <-->)
vissza (back) át (through)meg


-meg has slightly different meaning if it is connected to different verbs. We will deal with this later. Study the meaning of the following versions of the verb "megy" (go):
bemegy, kimegy, visszamegy, felmegy, lemegy, összemegy(shrinken), szétmegy (go wrong), átmegy.

Sample sentences:
-Hova viszed a könyvet?
-Felviszem a azobámba.

-Mit csinálsz?
-Leteszem az asztalra a tollat.

-Hova mész?
-Kimegyek az udvarra.

-Mit iszol?
-Beveszem az orvosságot.

-Hova viszed a kenyeret?
-Visszateszem a polcra.

And this is just the present tense, and we still haven't covered the different modes. But please, don't give up. In my opnion, after a while you will "feel" what ending to choose - in the meantime just try to form sentences and don't mind if you have mistakes. I recommend you to print out this page and use these tables as patterns to follow.

Try the quiz, where you need to change sentences back and forth between definite and indefinite mode. This is a self-test with answers. Good luck!