Table 3. Személyes névmások / Personal PronounsEgyes szám / Singular Többes szám / Plural
Case1st2nd2nd(formal)3rd1st2nd2nd(formal)3rd
Nominative énteÖn ő mi ti Önök ők
Accusative engem téged Önt őt minket titeket Önöket őket
Inessivebennembenned ÖnbenbennebennünkbennetekÖnökbenbennük
Elative belőlem belőledÖnbolbelőlebelőlünkbelőletekÖnökbőlbelőlük
Illative belémbelédÖnbebelébelénkbelétekÖnökbebeléjük
Supressive rajtamrajtadÖnönrajtarajtunkrajtatokÖnökönrajtuk
Sublative rámrádÖnreránkrátokÖnökrerájuk
Adessive nálamnáladÖnnélnálanálunknálatokÖnöknélnáluk
Ablative tolemtőledÖntőltőletőlünktoletekÖnöktőltőlük
Delative rólamróladÖnrőlrólarólunkrólatokÖnökrőlróluk
Allative hozzámhozzádÖnhözhozzáhozzánkhozzátokÖnökhözhozzájuk
Dative nekemnekedÖnneknekinekünknektekÖnökneknekik
Associativevelem veledÖnnelvelevelünkveletekÖnökkelvelük
Causative értemértedÖnértérteértünkértetekÖnökértértük[Verbs] [Nouns] [Personal Nouns] [Table index]


Google